Wat is mediation?

Soms lopen conflicten zo hoog op, dat alleen de gang naar de rechter nog de oplossing lijkt. Dit kan op de werkvloer zijn, bij conflicten tussen werkgever en werknemer, tussen partners van een vennootschap, burenruzie of zelfs bij een scheiding. Maar wist u dat u de gang naar de rechter vaak kunt voorkomen? Dit doet u met mediation.

Met mediation kijkt een mediator mee met uw probleem en probeert samen met u en degene met wie het conflict is tot een oplossing te komen. Door samen de oplossing te formuleren en uit te voeren, verbetert dit veelal de relatie, worden kosten bespaard en is het conflict eerder en efficiënter opgelost.

direct door naar…

Waarom kiezen voor mediation?

Mediation is een actieve manier van werken aan een oplossing. Door de constructieve samenwerking, waarbij beide partijen een actieve bijdrage leveren, wordt sneller een oplossing gevonden. De objectieve positie van de mediator geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen, wat het oplossen van het conflict ten goede komt.

Wilt u graag een mediator inschakelen voor mediation? Vergelijk uurtarieven!

wat is mediation
Dankzij mediation worden veel conflicten opgelost.

Voordelen van mediation

Mediation heeft vele voordelen tegenover een gang naar de rechter. Mediation noemt men ook wel een vriendelijke oplossing. Vaak gaan de partijen met een minder zwaar gevoel uit elkaar. De gang naar de rechter is er een die slepend kan zijn, met ruzies en elkaar het licht niet in de ogen gunnen. De mediator is een onpartijdig iemand die vanuit beiden kanten het verhaal overziet, helpt benoemen waar de knel- en pijnpunten liggen en meedenkt bij zoeken van een oplossing. Dit is hierdoor ook vaak vele malen sneller en goedkoper dan om dit via de rechter de spelen.

Benieuwd wat een mediator bij mediation doet? Wij hebben er een artikel over geschreven.

Voorwaarden voor mediation

De belangrijkste voorwaarde voor mediation is dat allebei de partijen willen meewerken. Mediation valt of staat met de bereidheid van de betrokkenen. Anders is het niet mogelijk om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Hiernaast is deelname ook vrijwillig, de andere partij kan niet gedwongen worden om mee te doen.

Bij welke conflicten kan een mediator ingezet worden?

Het prettige van mediation is dat het voor vele verschillende zaken in te zetten is. Langzamerhand krijgt mediation meer aandacht en credits. De rechter adviseert ook steeds vaker om eerst te proberen er met een mediator uit te komen, voordat men overgaat tot een rechtszaak. Ook advocatenkantoren bieden dit aan. Er is zelfs subsidie vanuit de overheid om conflicten aan te pakken met behulp van een mediator. Lees op de website van de Mediatorsfederatie Nederland waarom mediation juist nu van belang is.

Conflict met partner

Bij ruzie met een partner waarbij u er samen niet meer uitkomt en de zware beslissing neemt om uit elkaar te gaan, heeft mediation ook zeker nut. Bij een echtscheiding moeten allerlei afspraken gemaakt worden, denk bijvoorbeeld aan de verdeling van alle goederen. Uiteindelijk moet u via een advocaat bij de rechter de scheiding aanvragen, maar als u eerst bij de mediator bent geweest en duidelijke afspraken heeft gemaakt, zou u dit bijna alleen nog een formaliteit kunnen noemen. Vaak hoeft u niet eens bij de zitting te zijn. En is het niet prettig dat u in samenspraak uit elkaar gaat?  De emoties en veranderingen die gepaard gaan bij een scheiding zijn vaak al heftig genoeg. Een grondige en snelle afhandeling hiervan met een mediator helpt hierbij enorm.

Meer over de scheidingsmediator? Ons artikel: “waarom een scheidingsmediator?” helpt u op weg.

Conflict met werkgever

Bij een conflict op de werkvloer schakelt u een zakelijke mediator in. Dit is een mediator die ervaring heeft met het soort werk waar het conflict zich afspeelt. Deze conflicten kunnen zeer uitlopend zijn. Van verandering van contract, tot andere uren willen of moeten werken. Of wat als uw werkgever van u vraagt dat u naar een andere locatie gaat wat de reistijd enorm verlengt? Mediation kan helpen om samen met uw werkgever tot goede afspraken te komen, of anders met wederzijds goedkeuring ontslag te nemen.

Conflict met buren

Nederland is een dichtbevolkt land en daarom heeft (bijna) iedereen ze wel: buren. De huizen staan dicht opeen en geluidsoverlast, onenigheid over onderhoud, recht van overpad en een overhangende takken van een boom kunnen zorgen voor ruzie. Dit is een flinke verlaging van uw woongenot. In plaats van tegen elkaar voor de rechter te staan om uw gelijk te halen, kunt u ook samen met een mediator op zoek naar een oplossing. Hiermee is de kans vele malen groter dat uw verstandshouding weer verbeterd. De mediator kent de wetgeving omtrent het conflict wat de oplossing zeker ten goede komt.

hoe werkt mediation
Zelfs tweelingzussen kunnen een conflict krijgen waar ze zelf niet uit komen.

Conflict met zakenpartner

Net als bij conflict met een werkgever, heeft zakelijke mediation bij een conflict met de zakenpartner de meeste kans van slagen. Door zijn expertise over de werkvloer kan de mediator op objectieve wijze meekijken naar waar het vastgelopen is, hoe het vastgelopen is en samen zoeken hoe het op te lossen. Ook als u besluit om de samenwerking op te zeggen kan juist een mediator helpen om dit op de juiste wijze te doen. Zo gaan u en uw zakenpartner met een prettiger gevoel uit elkaar.

Conflict met overheidsinstanties

Hebt u een geschil met de gemeente en komen jullie er echt niet meer uit? Ook hier biedt de mediator uitkomst. Overheidsinstanties werken graag mee met mediation omdat daarmee de kostbare en tijdsintensieve gang naar de rechter voorkomen kan worden. Doordat de mediator objectief is, weet u als burger dat er echt naar u geluisterd wordt en uw kant van het verhaal even zwaar weegt als die van de instantie waarmee u het conflict heeft.

In strafzaken

Met mediation bij strafzaken ontstaat de mogelijkheid waarbij slachtoffer en dader met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit loopt naast de strafprocedure. Door de gesprekken met de mediator kan het slachtoffer vaak datgene wat er is gebeurd een plek geven. Het is ook een goede leerschool voor de dader. Deze krijgt meer inzicht in dat wat hij heeft veroorzaakt, waarmee recidive kan worden voorkomen.

Vragen over mediation

Mediation is een veelzijdige vorm van bemiddeling tussen twee of meer partijen. De verschillende expertises van de mediators zorgt ervoor dat er altijd wel een te vinden is die ervaring en kennis heeft van de bron van het conflict. Of dit nou binnen de familie ligt, of op de werkvloer.

Hoe verloopt een mediationproces?

Bij aanvang van het mediationproces vinden er eerst gesprekken plaats met alle betrokken partijen. Zo krijgt de mediator een helder beeld van wat er speelt en hoe de betrokken er in staan. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de mediation gaat plaatsvinden en worden er afspraken gemaakt over waar en wanneer de gesprekken plaatsvinden. Deze afspraken komen in een mediationovereenomst en wordt door alle partijen ondertekend. Dan begint de mediation zelf.

De gesprekken vinden plaats en de mediator zorgt ervoor dat alle partijen echt worden gehoord en gezien. Daarna vraagt de mediator naar oplossingen, denkt mee, doet voorstellen en inspireert. Wanneer de afspraken gemaakt zijn, worden deze op papier gezet. Afhankelijk van het soort conflict zijn deze afspraken ook  wettelijk bindend. Er kan voor gekozen worden om nog een of enkele gesprekken plaats te laten vinden terwijl de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.

Wat kost mediation?

De kosten van mediation zijn afhankelijk van het soort mediation, de mediator en natuurlijk de het aantal gesprekken. Toch is globaal wel aan te geven welke kosten u kunt verwachten. De kosten worden meestal gedeeld door allebei de partijen. Ook is het mogelijk om bij de Rijksoverheid subsidie aan te vragen.

Per organisatie is de betaling anders. Er zijn mediators die werken op een uurloon, gemiddeld zo’n €150,- per uur. Hierbij betaalt u voor de gesprekken, de voorbereiding en de administratieve afhandeling. Er wordt vooraf een beraming gemaakt over de verwachte duur van het traject. Andere organisaties bieden een totaalpakket aan. Bijvoorbeeld €400,- voor drie gesprekken, waarbij dan extra gesprekken of specifieke afhandelingen (als inschakelen van een advocaat bij de rechter) nog bijgeboekt kunnen worden.

wat kost mediation

Hoe lang duurt mediation?

Het mediationtraject heeft per conflict een andere duur. Het hangt ook af hoe diep de emoties liggen en waar het conflict overgaat. Grofweg kunt u zeggen dat er minimaal drie gesprekken plaats moeten vinden, inclusief het kennismakingsgesprek. Maar bij slepende conflicten kan het langer duren, voor beide partijen tevreden zijn met de voorstellen en afspraken. Toch is het geen langdurig traject. De mediator heeft een duidelijk doel voor ogen en doet er alles aan om dit snel en zo efficiënt mogelijk op te lossen.

Wat als de mediation niet slaagt?

Mediation kan mislukken. Bijvoorbeeld omdat een van de twee partijen weigert samen om tafel te gaan, of de voorstellen van de ander voor u niet de oplossing is die u voor ogen had. De gang naar de rechter is dan nog de enige weg om het conflict op te lossen.

Wat is pre-mediation?

Pre-mediation voorkomt dat er gestart moet worden met een mediationtraject. Vaak is pre-mediation één gesprek, die plaatsvindt op het moment dat men door heeft dat er een conflict aan het ontstaan is. Zo voorkomt men verdere escalatie van het probleem. De onpartijdige mediator kan helpen gezamenlijk naar het beginnend conflict te kijken en de onrust onderling laten uitspreken. Zeker bij miscommunicatie kan het een positieve frisse toevoeging geven waarnaar de verhouding weer hersteld wordt.

Wat is exit-mediation?

Bij exit-mediation begeleidt de mediator de scheiding van de wegen. Dit is pas wanneer er geen mogelijke oplossing te vinden is voor het conflict. Door de gesprekken met de mediator wordt een prettige vertrekregeling afgesproken waar beide partijen zich in kunnen voelen. Door de mediation is de kans groter dat het ontslag op positieve voet wordt afgesloten.

Benieuwd naar de kosten van een mediator?