Wat doet een mediator bij mediation?

Een mediator kan worden ingezet bij mensen die een conflict met elkaar hebben met als doel deze mensen weer met elkaar in gesprek te brengen om eventueel het probleem op te lossen. Deze deskundige is een professionele en onafhankelijke bemiddelaar en dus geen kiest dus geen partij.. Hij of zij zal ook geen oordeel vellen of een standpunt innemen. Het gaat er bij de mediator vooral om dat de partijen een oplossing kunnen formuleren voor de conflictsituatie.

direct door naar…

In welke gevallen een mediator inschakelen?

Een mediator kan alleen op vrijwillige basis worden ingeschakeld. De partijen die een conflictsituatie hebben moeten allemaal bereid zijn om een mediation in te zetten. Niemand kan gedwongen worden om aan mediation mee te werken. Het inschakelen van een deskundige op dit gebied is eigenlijk al een eerste stap van de bereidwilligheid om de onenigheid op te lossen. De ruziënde partijen zijn dan in ieder geval bereid om een oplossing te vinden voor het geschil.

Mediators kunnen op verschillende vlakken worden ingezet, bij zakelijke conflictsituaties of een arbeidsconflict en op het persoonlijke vlak, bijvoorbeeld bij een scheiding. Met vertrouwelijke gesprekken zal hij proberen u en de tegenpartij te stimuleren om tot een oplossing te komen voor het geschil. Het kan een effectieve manier zijn van conflictbemiddeling.

Lees ook ons artikel: wanneer mediation.

wat doet een mediator

Rol bij een scheiding

Als een scheidingsmediator wordt ingezet bij een scheiding, dan komt hier nog meer bij kijken. Het doel is om te voorkomen dat het een vechtscheiding wordt, maar ook dat het belang van de kinderen niet uit het oog verloren wordt. Natuurlijk horen de technische zaken er ook bij zoals de hoogte van de partner- en/of kinderalimentatie bepalen en eventueel de scheiding aanvragen. De rol van de scheidingsmediator is altijd beperkt tot het begeleiden van de scheiding of het conflict, de uiteindelijke keuzes en beslissingen liggen altijd bij de partijen zelf.
Bij een scheiding komen er vaak emoties kijken. Partijen die boos of verdrietig zijn kunnen nu eenmaal lastiger een gesprek voeren of tot overeenstemming komen. Door het gesprek met beide partijen onder een deskundige en neutrale begeleiding te voeren, komt er in ieder geval ruimte om naar elkaars emoties en standpunten te luisteren. Door de begeleiding van de scheidingsmediator groeit vaak ook het wederzijdse begrip.

Rol bij een arbeidsconflict

Ook bij een arbeidsconflict kunnen de emoties hoog oplopen. De ene partij vraagt zich soms af welk belang de ander bij een bepaalde beslissing heeft. Bij een mediatorsessie krijgt iedere partij de kans om vrijuit en zonder remmingen te spreken en om argumenten en standpunten naar voren te brengen. Alles wat besproken wordt moet vertrouwelijk en onder volledige geheimhouding gebeuren. Ook als partijen willen dat een juridische adviseur of een advocaat bij het gesprek aanwezig is, dan moet deze persoon in kwestie ook akkoord gaan met de geheimhouding. Hiervoor worden overeenkomsten getekend. De gesprekken mogen zelfs niet aan een rechter worden medegedeeld. De mediator is altijd neutraal, hij is slechts de gespreksleider die iedere partij zijn zegje laat doen. Door de juiste vragen te stellen zal hij eerder de juridische belangen en geschillen naar voren krijgen.

Rol bij een zakelijk conflict

conflictbemiddeling
Een arbeidsconflict snel oplossen!

Tijdens een zakelijk conflict zal de mediator gespreksstructuur aanbrengen om te zorgen dat het meningsverschil niet te hoog oploopt. Soms kan hij ook andere invalshoeken aanbieden die bij kunnen dragen aan een oplossing. Als de communicatie toch verstoord raakt, kan hij het gesprek weer op gang brengen. De spreektijd wordt eerlijk verdeeld en alle partijen komen aan het woord. Het doel is om zo snel en efficiënt mogelijk tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Alle relevante informatie wordt besproken en overzichtelijk geordend om ruimte creëren om het conflict op te lossen. Daarbij let de mediator erop dat de afspraken uit de mediation-overeenkomst worden nageleefd.

Rol bij een persoonlijk conflict

Een persoonlijk conflict kan van alles zijn, zoals ruzie met de familie over geldzaken of bijvoorbeeld een aanvaring met de buren. Eigenlijk voor iedere conflictsituatie die hoog oploopt en waar u samen met de andere partij niet lijkt uit te komen kan een mediation voor gestart worden. Ook hier weer is de rol van de deskundige neutraal en weet hij met het stellen van de juiste vragen de belangen van beide partijen boven tafel te halen. Tijdens de mediation is het de bedoeling dat alle partijen zelf aan een oplossing werken, maar de deskundige kan wel suggesties doen. Komt u er op deze manier uit? Dan zal dit worden vastgelegd in een zogenaamd vaststellingsovereenkomst.

Wat kost een mediator?

De kosten van een mediation kunnen verschillen, afhankelijk van de tijd die er nodig is om de conflictsituatie op te lossen. Het gemiddelde uurtarief is circa €180,- en de prijs van een gemiddelde mediation ligt ongeveer tussen de €360,- en €1800,-. Deze kosten lijken hoog maar het is nog steeds goedkoper dan een juridische procedure. Ook als de mediation mislukt moeten de kosten wel betaald worden.

Vrijblijvend een offerteaanvraag doen

Omdat er nog wel wat verschillen kunnen zitten in het uurtarief en de kosten van de totaalprijs van een deskundige op dit gebied, is het verstandig om gratis en vrijblijvend diverse offertes aan te vragen. Zo kunt u gelijk mediators met elkaar vergelijken en kijken welke mediators bij u in de buurt zitten. Het is natuurlijk handig als dit met één aanvraag kan.