Familiemediation

Er doen zich, vaker dan mensen soms denken, binnen de familiesfeer regelmatig conflicten voor die niet eenvoudig meer zijn op te lossen door de direct betrokken partijen. Voorbeelden van dergelijke conflicten in de familie zijn echtscheidingen (waarschijnlijk de meest bekende), ruzie met ouders, maar ook meningsverschillen met betrekking tot de verdeling van een erfenis. Daar waar praten over een familieconflict binnen de eigen kring soms niet meer mogelijk is, zijn er hele goede en gedegen alternatieven in de vorm van familiemediation.

direct door naar…

Voordelen van mediation

In het geval van een familieruzie lopen de spanningen soms zodanig hoog op dat een stap naar de rechtbank de enige mogelijkheid lijkt om te situatie te kunnen oplossen. Dit is een situatie die u hoogstwaarschijnlijk graag wil vermijden. Zo kan een rechtszaak niet alleen veel spanning opleveren, maar zijn er doorgaans ook vaak hoge kosten met een juridische procedure gemoeid. In het geval van familiemediation verloopt het proces vaak sneller en zijn de kosten (in de meeste gevallen) lager dan bij een juridische procedure. U kunt met de inzet van mediation dus snel en tegen lagere kosten een goed resultaat voor de gehele familie realiseren.

  • sneller proces met vaak lagere kosten
  • meer kans op een betere uitkomst
  • een oplossing waar alle partijen vrede mee kunnen hebben

Wanneer kiezen voor mediation bij familieproblemen?

Er is geen pasklaar antwoord te geven voor het juiste moment waarop er bij een familieconflict mediation moet worden ingeschakeld. Iedere situatie is anders, heeft een eigen voorgeschiedenis en vraagt zodoende om een persoonlijke benadering. Maatwerk is het devies. Laat u eens gewoon eens adviseren door een mediator wanneer u rondloopt met de gedachte om familiemediation in te gaan zetten. Meer weten over wat een mediator bij mediation doet? Lees ons artikel!

Voorbeelden van familieconflicten

Om het beeld van mediation bij een familieconflict wat te verbreden worden hieronder enkele concrete voorbeelden gegeven die in de dagelijkse praktijk van familiemediation langskomen. Wij hebben de echtscheiding buiten beschouwing gelaten. Wilt u hier meer over weten lees dan zeker ons artikel over: de scheidingsmediator.

familiemediation

Conflict met uw schoonouders

Denk bij dit voorbeeld aan een situatie waarbij uw schoonouders zich steeds bemoeien met de opvoeding van uw kind. U heeft al meerdere keren aangegeven hier geen prijs op te stellen, maar zonder resultaat. Het beïnvloeden gaat ondanks de gevoerde gesprekken door en de ongewenste activiteiten vinden inmiddels plaats achter uw rug om. Ook tussen uw partner en u nemen de spanningen toe.

Familieruzie om erfenis

In dit voorbeeld blijkt dat na het overlijden van uw dierbare geen goede afspraken zijn vastgelegd rondom de erfenis. Er wordt door familie voor uw gevoel op een oneerlijke manier aan bezittingen getrokken, waardoor u zich tekort gedaan voelt. Een concreet voorbeeld ziet toe op een geval waarin de ene erfgenaam door zijn eigen toedoen alle financiële middelen ontvangt en de andere erfgenaam alleen het verouderde meubilair krijgt, dit met de nodige familieproblemen tot gevolg.

Ruzie tussen zus/broer

Ook de situatie waarbij broers en/of zussen een onderling conflict hebben dat ontwrichtend werkt binnen de gehele familie komt veelvuldig voor. Het kan bij dit soort familieproblemen gaan om het verdelen van een erfenis, maar ook om, voor buitenstaanders, relatief kleine zaken als het niet willen uitlenen van bezittingen (zoals een auto of vakantiehuis). Als het zo ver komt dat bijvoorbeeld verjaardagen in ’timeslots’ moeten plaatsvinden, vraagt u zich misschien af wie dit nu nog kan oplossen?

Ruzie met uw ouders

Het is misschien niet de eerste situatie waar u aan zou denken, maar het komt helaas regelmatig voor: een ruzie met de ouders die dermate oploopt dat er op het eerste oog geen oplossing lijkt te zijn. Het kan in deze gevallen bijvoorbeeld gaan om een (volgens de ouders verkeerde) keuze voor een partner, maar ook om zaken als het wel/niet uitnodigen van een familielid op een belangrijk feest (denk aan een trouwerij).

Welke rol heeft de familiemediator?

De mediator kan in het geval van een conflict in uw familie optreden als een onafhankelijke adviseur voor alle betrokken partijen. De mediator heeft als enige doel het oplossen van het conflict in uw familie en heeft hierbij een scherp oog voor de gevoelens en belangen van iedereen die een aandeel heeft. De mediator is constructief en kijkt steeds vooruit in de richting van de oplossing in plaats van achteruit naar wat er allemaal gebeurd is.

Voorwaarden voor mediation

De inzet van mediation bij een familieruzie is aan een aantal voorwaarden verbonden. Hoewel het voor de betrokken partijen vooraf soms lastig is in te schatten, is het belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij de familieproblemen openstaan voor de inzet van familiemediation.

Na het eerste contact met de mediator zal deze daarom gaan informeren bij de andere betrokkenen of zij zich constructief willen opstellen in het proces. Hierbij is het uitgangspunt dat de deelname vrijwillig is. Belangrijk is dat vrijwillige deelname niet per definitie ook vrijblijvend van karakter is. Van wie zich committeert aan deelname wordt ook verwacht dat hij/zij zich constructief blijft opstellen gedurende de mediation.

Vanzelfsprekend, maar goed om te benoemen, is tot slot dat er vertrouwelijk met alle informatie dient te worden omgegaan (alles blijft binnen de kring van de betrokkenen).

Gegevens afkomstig van de Mediatorsfederatie Nederland. (www.mfnregister.nl)

Vergelijk offertes en bespaar geld

Hoe werkt onze website?

Via onze website kan u snel en eenvoudig meerdere prijsopgaven van mediators ontvangen. Door het contactformulier in te vullen kan u tot wel 40% besparen op de kosten van een mediator. Na het invullen ontvangt u meerdere offertes van verschillende mediators. Vergelijk deze op prijs en aanbod en kies voor de mediator die het beste bij u past.

Wij gaan veilig met uw gegevens om en u krijgt alleen contact met betrouwbare professionals.

Vul uw wensen in

Vul uw gegevens in en geef een duidelijke omschrijving van het conflict.

Ontvang offertes

Aan de hand van het conflict en uw behoeftes ontvangt u meerdere  offertes.

Bespaar tot 40%

Kies uit de voorstellen de mediator die het beste aansluit bij uw wensen en bespaar geld.

Vul het contactformulier in:

De voordelen op een rij:

Gratis en vrijblijvend

De offerteaanvraag is geheel gratis en vrijblijvend. U zit dus nergens aan vast.

Een mediator die bij u past

U ontvangt meerdere offertes en heeft dus voldoende keus om de mediator te vinden die bij u past.

Tot 40% besparen op de prijs

U ontvangt meerdere prijsopgaven van mediators die graag u willen helpen. De mediators zijn zich bewust van de concurrentie en zetten een scherpe prijs neer. Het vergelijken van de prijzen levert tot wel 40% besparing op t.a.v. de prijs.

Lees onze artikelen over mediation