Waarom een scheidingsmediator?

Soms zit een lang en gelukkig huwelijk, tot de dood u scheidt, er niet in. Onverenigbare verschillen, of andere gebeurtenissen in uw leven welke er voor zorgen dat u en uw partner uit elkaar groeien. Is er geen mogelijkheid meer om het huwelijk nog te redden, dan zit er niets anders op dan te gaan scheiden. Scheiden gaat natuurlijk gepaard met veel emoties, zeker wanneer de scheidingswens niet bij beide partners aanwezig is. Daarnaast zijn er veel praktische zaken die er bij het scheiden geregeld moeten worden. Denkt u hierbij aan een eigen woning en zeker ook een ouderschapsplan voor uw kinderen. Een scheidingsmediator begeleidt u op een zo prettig mogelijke manier door deze praktische afhandeling van scheiden heen.

direct door naar…

Verschil echtscheidingsadvocaat en echtscheidingsmediator?

Wanneer u een echtscheiding wilt aanvragen, zal de rechter het huwelijk ontbinden, hij spreekt de echtscheiding uit. In het proces naar de echtscheiding toe zullen er allereerst praktische en administratieve zaken afgehandeld en vastgelegd worden. De boedel moet verdeeld worden, mogelijk is er een eigen woning waarbij de partner of uitgekocht moet worden, of de woning wordt te koop gezet. Zijn er kinderen in het spel dan dient u samen een ouderschapsplan op te stellen.

Uw emoties bij een scheiding kunnen uw rationeel denken vertroebelen. Of wellicht mondt de echtscheiding uit in een vechtscheiding en komt u er bij voorbaat al niet uit.

scheidingsmediator

Er zijn experts die u bij een echtscheiding kunnen begeleiden. U kiest of voor een echtscheidingsadvocaat of voor een mediator die zijn specialisatie in echtscheiding heeft. Een echtscheidingsadvocaat zal sneller worden gekozen wanneer u bij voorbaat al weet dat u er niet op een vriendschappelijke wijze met uw toekomstige ex gaat uitkomen. De echtscheidingsadvocaat treedt dan ook alleen op voor een van de twee partners, degene die hem heeft ingeschakeld. De mediator is een bemiddelaar die geen kant kiest. Een echtscheidingsmediator heeft als doel beide partijen financieel en emotioneel gezien evenredig uit een scheiding te krijgen.

Scheidingsproces met mediator

Een echtscheidingsmediator treedt op namens beide partijen. Er zal dan ook gekeken worden naar de behoeften van beide partners waarbij er natuurlijk ook rekening wordt gehouden met de emoties die bij scheiden horen. Bent u het beide eens over het inschakelen van een mediator, dan plant u een afspraak in. Over het algemeen vindt de afspraak plaats met beide partners, maar indien wenselijk mag het ook individueel.

De eerste stap

Zodra er kennisgemaakt is met de door u gekozen mediator, is het tijd om spijkers met koppen te slaan. Een efficiënte procedure geniet de voorkeur van de echtscheidingsmediator. Een goede mediator zal hierbij echter wel rekening houden met uw behoeften en emoties. De eerste vervolgafspraak zal gaan over de belangrijkste stap, wat te doen met de financiën en de woning. Wie gaat waar wonen is meestal een van de eerste zorgen die bij het scheiden naar voren komen. Mogelijk komt u of uw (ex-)partner in aanmerking voor alimentatie.

De kinderen

Heeft u samen kinderen, dan zal er vastgelegd moeten worden hoe dit geregeld wordt. Waar komen de kinderen te wonen, kiest u voor het co-ouderschap, etc. De mogelijkheden zal door de echtscheidingsmediator met u besproken worden. Wellicht heeft u er samen al over nagedacht.

Vastleggen van de afspraken

Nadat alle afspraken duidelijk zijn en akkoord worden bevonden door beide partners, worden deze vastgelegd door de echtscheidingsmediator in een scheidingsconvenant. De afspraken met betrekking tot de kinderen worden apart vastgelegd in het ouderschapsplan.

En dan?

 Na het vastleggen van de afspraken rondom de scheiding, kunnen de stukken door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. De rechter zal vervolgens de scheiding uitspreken. Scheiden met behulp van een scheidingsmediator is een veel sneller en goedkoper proces dan wanneer u kiest voor het inschakelen van een advocaat.

Scheiden met kinderen

echtscheidingsmediator

Een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, is doorgaans een stuk ingrijpender. Belangrijk is om duidelijke afspraken te maken, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. U heeft er een duidelijke mening over, maar ga hier ook niet voorbij aan de mening en voorkeuren van de kinderen. Vraag ze wat zij er van vinden. Zeker wanneer kinderen 12 jaar en ouder zijn, horen zij een stem te hebben in uw plan. Hierbij bent u met uw (ex-)partner eindverantwoordelijke, maar hoor uw kinderen wel. Een scheidingsmediator kan u hierbij begeleiden.

Ouderschapsplan

Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen, dan bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Met behulp van mediation kunt u het beste voor uw kinderen er uit halen. Een scheidingsmediator kan u uitleg geven over wat er mogelijk is. Een scheidingsmediator komt dagelijks in aanraking met deze materie en kan u enkele suggesties doen. Mediation legt niet alleen de praktische en opvoedkundige zaken voor uw kinderen vast in een ouderschapsplan. De scheidingsmediator heeft ook als taak de financiële kant qua verzorging van de kinderen in het plan vast te leggen.

Hoe zit het met alimentatie?

Bij mediation wordt er ook gekeken naar uw recht op alimentatie. De mediator kijkt allereerst of een van de partners kinderalimentatie betaald dient te worden. Vervolgens wordt er door de mediator gekeken naar het recht op partneralimentatie. De mediator bekijkt het recht op partneralimentatie met behulp van een draagkrachtberekening. De uitkomst en afspraken hierover worden bij mediation door de mediator in het ouderschapsplan en bij partneralimentatie in het scheidingsconvenant, vastgelegd.

Het scheidingsconvenant

Gaat u scheiden dan is het enorm belangrijk om alle afspraken vast te leggen. Scheiden is al emotioneel genoeg en misverstanden moeten voorkomen worden. Alle afspraken die los van kinderen staan, worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Denkt u aan het verdelen van bezittingen, de eigen woning en alimentatie. Een scheidingsmediator zal deze afspraken voor u vastleggen.

Hoe lang duurt een scheiding met mediation?

Het scheidingsproces met een advocaat is doorgaans een slopend lang traject. Weet u dat u er zonder veel gedoe wel uitkomt met uw toekomstige ex, dan kunt u voor soepel scheiden het beste kiezen voor mediation. De scheidingsmediator heeft doorgaans genoeg aan een gesprek of drie. Mediation kost doorgaans een maand en de uitspraak van de scheiding door de rechter wordt vaak door twee a drie weken gedaan. Gemiddeld duurt de echtscheidingsprocedure anderhalf tot twee maanden.

Wat kost een scheidingsmediator?

De kosten van een scheidingsmediator verschillen per geval. Over het algemeen wordt er gewerkt met een uurtarief, waarbij het intakegesprek vaak goedkoper is dan de vervolgstappen. Rekent u op een gemiddeld uurtarief van €180,-. Doorgaans heeft een mediator 2 tot 10 uren nodig om de procedure af te ronden.

Vrijblijvend een offerteaanvraag doen

Zoekt u een snelle methode om het scheidingsproces af te ronden? Een methode waarbij alle partijen ‘winnen’ en er geen verliezers zijn? Vergelijk meerdere mediators bij u in de buurt. U doet gratis en geheel vrijblijvend een offerteaanvraag.