Makkelijk en snel

Mediator in Hoogland nodig?

Groot netwerk van mediators door heel Nederland

Bespaar geld door het vergelijken van meerdere offertes

Lokale mediators die snel reageren op uw offerteaanvraag!

Mediation bij scheiding en conflicten

Mediation is de oplossing bij conflicten in Hoogland

Een mediator uit Hoogland kan u helpen op een andere manier naar uw conflict te kijken. Met begrip luisteren naar elkaars belangen en het uitspreken van uw ideeën kan u dichter bij een gezamenlijke oplossing brengen. Een oplossing die optimaal is, omdat deze voor u beiden werkbaar is en daarom door u beiden gekozen en gedragen wordt.

Hoe werkt de website?

Op deze website kunt u, via een geheel vrijblijvende offerteaanvraag, prijsopgaven aanvragen van meerdere mediators. Zo kunt u eenvoudig en snel tot wel 30% besparen op de prijs van een mediator uit Hoogland. Bovendien heeft u zo een goed overzicht van welke prijzen realistisch zijn in de huidige markt. U betaalt zo nooit teveel, een win-win dus!

mediator Hoogland

Navigeer op deze pagina

Wat is mediation?

Voor veel mensen in Hoogland is mediation een onbekend begrip. Volgens de Van Dale is: “Mediation de professionele bemiddeling tussen twee partijen die in een conflict zijn verwikkeld en dit niet meer zelf kunnen oplossen.”

Wat is mediation in de praktijk?

Mediation is een manier om een uit de hand gelopen probleem samen op te lossen. Samen met de mediator uit Hoogland zit u om tafel om constructief en zonder vijandigheden te praten. Ieder legt zijn standpunten, belangen, gevoeligheden en pijnpunten op tafel. Met mediation heeft u invloed op de einduitkomst. U zoekt samen naar een oplossing, die meerwaarde heeft voor alle partijen. De mediation is succesvol als er een aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk resultaat is, ofwel: een oplossing waar ieder mee instemt. Bij mediation draait alles erom dat je samen wilt kijken naar de toekomst en wilt werken aan het oplossen van het conflict.

Enkele voorwaarden

Voor mediation zijn een vrijwillige deelname en een positieve bijdrage van uw kant nodig. U moet de intentie hebben om het conflict samen op te lossen. Ook vertrouwelijkheid en beslotenheid zijn belangrijke aspecten bij mediation. Alle deelnemers verplichten zich tot geheimhouding, tenzij anders wordt afgesproken.

De rol van de mediator

Mediation is een vorm van conflictoplossing met behulp van een derde: de mediator. De mediator uit Hoogland zal tijdens de mediationgesprekken, als onafhankelijke en neutrale bemiddelaar, zijn deskundige hulp bieden. Hij of zij zal geen standpunt innemen of partij kiezen. Daarnaast bedenkt de mediator geen oplossing, oordeelt niet, stuurt niet in een of andere richting, neemt geen beslissingen en spreekt zijn voorkeur niet uit. In het mediationgesprek heeft hij/zij geen enkel belang bij een bepaalde uitkomst. Dit is juist de kracht van de mediator uit Hoogland en daarom begeleidt deze u naar een goede uitkomst. Lees meer over: de rol van de mediator.

conflictbemiddeling Hoogland

Bemiddeling in het conflict en het resultaat staan centraal

De mediator uit Hoogland leidt en begeleidt de mediationgesprekken. Hij ziet toe op een nette onderlinge communicatie, waarbij verwijten, verwensingen en schelden achterwege blijven, zodat ieder het hoofd koel kan houden. Hij of zij helpt om de kern van het conflict helder op tafel te leggen, om vastgelopen communicatie weer in beweging te krijgen en stimuleert om concrete oplossingen te geven. Ook zal de mediator de mogelijkheden en onmogelijkheden van een oplossing belichten en een oplossing op uitvoerbaarheid toetsen.

Waarin verschilt een mediator van een advocaat of rechtshulpverlener?

In mediation bepalen partijen samen welke oplossing voor hen het beste is; de meeste invloed heeft men daarbij als men daarbij zelf het heft in handen neemt. Een advocaat of rechtshulpverlener kunnen het conflict ‘juridiseren’ en partijen daarmee verder uit elkaar drijven. Een mediator helpt het conflict juist beheersbaar te houden en helpt partijen om samen tot een oplossing te komen. De mediator is neutraal, heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst en geeft dus geen voorkeur wat hem of haar betreft heeft.

Chiron mediator

Werkproces van een mediator

Meer over het mediationgesprek

Via een intakegesprek geeft de mediator uit Hoogland informatie over de procedure en tast af of het conflict zich leent voor mediation. Op deze manier wordt zo veel mogelijk voorkomen dat er verkeerde verwachtingen blijven bestaan bij partijen en onnodig kosten worden gemaakt. Tevens wordt het mediationcontract doorgenomen en waar nodig toegelicht.

De aard van het conflict wordt vastgesteld en vastgelegd in het mediationcontract, wat door alle aanwezige partijen wordt ondertekend. Partijen tekenen voor vrijwillige deelname en een positieve bijdrage; men moet de intentie hebben om het conflict samen op te lossen. Ook vertrouwelijkheid en beslotenheid zijn aspecten die hier aan de orde zijn. Alle deelnemers verplichten zich tot geheimhouding, tenzij anders wordt afgesproken.

De conflictkwesties worden verder uitgewerkt. Partijen krijgen de gelegenheid hun kant van het verhaal toe te lichten en zaken naar elkaar te verhelderen. Het uiten van emoties helpt om lucht te krijgen.

De mediator inventariseert met partijen welke belangen en behoeftes aan het probleem ten grondslag liggen en helpt een plan van aanpak op te stellen.

De mediator uit Hoogland stimuleert de partijen oplossingen te kiezen voor de kwesties. Hij of zij zorgt ervoor dat het proces op een gestructureerde wijze voortgang maakt.

De gekozen oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die eveneens door partijen ondertekend wordt. Een juridische toets door een advocaat kan hierbij nodig zijn.

een overzicht van alle drijfveren

Wanneer kiezen voor mediation?

Bij een conflict kan mediation om verschillende redenen zinvol zijn. Voor iedereen is dit anders. We kunnen deze redenen verdelen we in persoonlijke en/of zakelijke overwegingen en praktische overwegingen. Wanneer mediation? Hieronder geven we hieronder een opsomming van alle drijfveren.

Mediation: een goede keuze!

In vele conflictsituaties is het inschakelen van een mediator uit Hoogland een goede optie. Hierbij is het soort conflict niet bepalend voor de uitkomst van de mediation.

U kiest voor mediation als u:

 • De oplossing van het conflict in eigen hand wilt houden.
 • Een gerechtelijke oplossing alleen niet genoeg vind.
 • Snel een oplossing wilt hebben.
 • U bereidt bent zelf mee te werken aan het vinden van een oplossing voor het conflict.
 • Een goedkopere oplossing zoekt voor het geschil dan een dure advocaat.
 • Als u uw klant/relatie wilt behouden.

Persoonlijke/zakelijke overwegingen

Emotionele betrokkenheid: conflicten ontstaan meestal door communicatieproblemen en de emoties van betrokkenen. Met mediation kunt u zowel de juridische belangen als ook de emotionele standpunten op tafel leggen.
Behoud van de relatie: voor het conflict had u een duurzame relatie met familie, buren, werknemers, werkgevers, zakenpartners. Met mediation treedt meestal herstel op en kan een relatie blijven bestaan (win-win situatie).
Privacy: u hebt geen belang bij een openbare uitspraak, dus wilt u uit privacy overwegingen geen openbare zitting. Een mediator uit Hoogland behandelt het conflict vertrouwelijk en iedere betrokkene heeft geheimhoudingsplicht.

Praktische overwegingen

Tijd en kosten: procederen kost veel geld en tijd. Met mediation kunt u een conflict gemiddeld in 2 tot 10 uur oplossen, ofwel binnen enkele weken. Hierdoor zijn ook de mediator kosten lager.
Geen juridische belangen: heeft u een conflict waarbij juridisch belangen (bijna) geen rol spelen dan kan een gerechtelijke procedure leiden tot een onrechtvaardige oplossing. Met een mediator kunt u meer en andere, dan alleen de juridisch relevante, belangen bespreekbaar maken.
Meerdere procedures of partijen: heeft u meerdere geschillen die met elkaar verband houden of zijn er meerdere partijen bij betrokken, dan wordt slecht één geschil of het geschil met één partij binnen een juridische procedure opgelost. Bij mediation kan alles in één keer worden opgelost.

Wel een gerechtelijke procedure

Uiteraard zijn er situaties waarin een mediator van mindere betekenis kan zijn en waar een gerechtelijke procedure de betere keuze is. Dit kan zijn als:

 • Eerdere pogingen met een mediator uit Hoogland zijn op niets uitgelopen.
 • Niet elke partij wil meewerken aan een gezamenlijke oplossing.
 • Een principiële uitspraak over een juridisch punt wilt. (bijvoorbeeld over de geldigheid van de Algemene Voorwaarden).
 • U belang heeft bij een openbare uitspraak (bijvoorbeeld bij aantasting van de persoonlijke levenssfeer).

Heeft u een conflict met een bedrijf, partner of familie en wilt u er samen uitkomen via mediation? Vind een mediator uit Hoogland en vergelijk prijzen!

Een mediator; zowel zakelijk als particulier een goed middel

Mediation is zowel binnen de zakelijke, als in de particuliere sector mogelijk. Tegenwoordig wordt een mediator in Hoogland vaak ingezet bij de afwikkeling van een scheiding. Indien er kinderen betrokken zijn, is het van groot belang dat er een goede basis wordt gevonden voor de uitvoering van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Als u in het communicatieproces wordt begeleid, verbetert uw contact en kunt u weer verder. Het is voor kinderen van onschatbare waarde als hun ouders handen en voeten kunnen geven aan het feit dat ze als ouders altijd aan elkaar verbonden blijven.

zakelijke mediation

Mediation voor particulieren

Tussen particulieren kunnen vele conflicten spelen die voor mediation in aanmerking komen. Bijvoorbeeld bij echtscheiding wordt in toenemende mate mediation toegepast. Als helder wordt dat een scheiding niet te vermijden is komt een aantal aspecten aan bod, waaronder de belangen van eventuele kinderen en de zakelijke afwikkeling van het huwelijk.

Andere voorbeelden van mediation in de particuliere sector zijn:

 • Overlast in de woonomgeving
 • Burenruzies in Hoogland
 • Familieconflicten
 • Conflict rond een erfenis

Conflictbemiddeling voor bedrijven

Mediation in het zakelijk leven kent vele toepassingen. Men kan bijvoorbeeld denken aan een conflict tussen twee bedrijven over een fusie, een overname, leveringen en oneerlijke concurrentie. Ook in de medische sector wordt er in Hoogland wel een mediator ingezet om conflicten (conflict arts-patiënt, ethische problematiek, etc) op te lossen.

Voorbeelden van conflicten in arbeidsverhoudingen:

 • Persoonlijk functioneren
 • Ontslag en reorganisatie
 • Interpretatie en uitvoeren van bedrijfsdoelstellingen
 • Welzijn van de werknemer

Mediation bij familieconflicten

Heeft u een conflict in de familie? Vind een mediator bij u in de regio.

Mediation bij scheiding

Samen op een vredelievende manier werken aan een goed eind van de relatie.

Mediation in de zakelijke wereld

Conflict met een collega, werkgever, of leverancier? Schakel een mediator in!

Op zoek naar de juiste mediator

Indien u op zoek gaat naar een mediator is het handig op mediators te selecteren die bij u in de gemeente werkzaam zijn. Zo heeft u niet te maken met lange reistijden en houd u (eventuele) reiskosten lager. Hieronder ziet u een overzicht van de grootste plaatsen in de gemeente waar ons netwerk ook actief is.

Plaatsen in de gemeente Amersfoort

Stad: Amersfoort
Dorpen: Hoogland · Hooglanderveen
Website van de gemeente Amersfoort
Omliggende gemeenten: Baarn, Bunschoten, Soest, Zeist, Leusden, Nijkerk (GLD) en Barneveld (GLD)

Ook actief in onderstaande plaatsen

Utrecht | Amersfoort | Veenendaal | Nieuwegein | Zeist | Houten | Soest | Maarssen | Ijsselstein

Mediator voor familieconflicten

Heeft u een conflict in de familie? Dan kan dat u dag en nacht achtervolgen. Hoe langer het conflict speelt des te groter wordt het onbegrip en wantrouwen. De onderlinge communicatie wordt almaar slechter terwijl de oorzaak van het conflict vaak allang weer vergeten is. Een mediator kan bij familieconflicten in Hoogland een uitweg bieden.

Objectief en rechtvaardig

Het grootste probleem bij familieconflicten is het gebrek aan objectiviteit bij alle partijen. U vindt dat u gelijk hebt en u maakt zich hard voor uw eigen standpunten en belangen. De nauwe band die u had met uw familie raakt beschadigd. Dat leidt weer tot grote spanningen en emoties. U vindt het steeds moeilijker worden om contact met de ander te zoeken. Er is te veel gebeurd en u bent bang dat de ander u niet begrijpt terwijl er nog zoveel onbesproken is. Een mediator uit Hoogland kan jullie helpen het familieconflict op te lossen. Hij of zij zal beginnen met de emoties te laten bedaren. Onbegrip en wantrouwen kunnen plaats maken voor begrip en vertrouwen. Stap voor stap kunnen jullie het probleem bespreekbaar maken en, met respect voor elkaar, gezamenlijk werken aan een oplossing voor jullie conflict.

De basis van een succesvolle mediation creëren:

 • Vrijwillige deelname van alle partijen
 • Vertrouwelijk met de informatie omgaan
 • Vrijblijvend deelnemen
 • Allemaal de intentie hebben om het conflict op te lossen
 • Met respect elkaar behandelen in communicatie

Samen op goede voet verder

Met mediation kunt u de relatie met de ander weer herstellen en zo weer vreedzaam naast en met elkaar leven in Hoogland. Uw mediator stelt zich onafhankelijk en neutraal op als gespreksleider en zorgt dat de onderlinge communicatie netjes blijft. Hij of zij helpt jullie met het zoeken naar een oplossing voor het conflict. Indien wenselijk of noodzakelijk zal de mediator de mogelijkheden en onmogelijkheden van oplossingen benoemen. Het uitgangspunt bij mediation is de win-win situatie waarbij elke partij zich kan vinden in de oplossing.

familie mediator Hoogland

Voorbeelden van familieconflicten:

 • Ruzie tussen ouders en kinderen
 • Ruzie over de erfenis
 • Conflict over de zorg van een familielid
 • Conflicten in een familiebedrijf
 • Ruzie tussen kinderen onderling

Nog meer voorbeelden van familieconflicten:

 • Conflicten tussen ouders en grootouders
 • Conflict door een buitenechtelijk kind
 • Ruzies na een scheiding
 • Diefstal binnen een familie
 • Conflicten over het geloof en de rol van de kerk

Een mediator uit Hoogland inschakelen bij scheiding

Mediation bij een scheiding in Hoogland heeft de laatste tijd aardig in populariteit toegenomen. Wanneer uw partner het hoge woord: “Ik wil scheiden” heeft genoemd komt dit in veel gevallen als een donderslag bij heldere hemel. Wat nu…? Wat komt er allemaal op u af? Hoe gaat dat? Hoeveel kost een scheiding? Welke stappen moet u zetten? Als er kinderen in het spel zijn komen er vaak nog vele vragen bij. Mag u uw kinderen nog zien na de scheiding? Wie van jullie blijft er in het huis wonen? Het zijn allemaal vragen waar u een antwoord op wil. Lees ons artikel met alle informatie over: de scheidingsmediator.

Bij een scheiding lopen de emoties hoog op. Gevoelens van boosheid en verdriet en onmacht omdat u dacht dat het nog anders kon. Een echtscheiding is een heftige gebeurtenis in uw leven en het kost veel energie. Nu het van elkaar scheiden een feit is moeten er allerlei zaken afgewikkeld worden. Na de scheiding bent u bijvoorbeeld geen fiscale partners meer, kan het zijn dat het het huis verkocht moet worden en omdat uw partner altijd werkte heeft u geen inkomen meer. Er moeten veel keuzes gemaakt worden over belangrijke zaken. Beslissingen die samen genomen moeten worden. De eerste beslissing die jullie samen moeten nemen is of er gekozen wordt voor een advocaat of een mediator uit Hoogland?

scheidingsmediator Hoogland

mediation wordt steeds populairder

Mensen kiezen steeds vaker voor een mediator

Mediation bij scheiding is geen ongebruikelijke stap. Sterker nog: mensen die gaan scheiden in Hoogland kiezen steeds vaker voor een mediator. Een juridisch gevecht aangaan, kan veel tijd, geld en vooral levensvreugde kosten. Met een mediator kunt u samen en op een vredelievende manier werken aan een goed einde van jullie relatie. Bovendien is mediation vaak sneller en zeker goedkoper.

Een mediator is een onpartijdige en onafhankelijke derde. Hij zorgt dat de onderlinge communicatie netjes blijft, dat jullie beiden de behoeften en wensen op tafel kunnen leggen. Bovendien zal de mediator de mogelijkheden en onmogelijkheden aangeven en de oplossingen op uitvoerbaarheid toetsen. Onder de begeleiding van de scheidingsmediator maakt u samen goede afspraken. Is alles eenmaal zorgvuldig vastgelegd, dan kunt u veelal de draad van uw leven weer oppakken en starten met een nieuwe fase. Mediation bij scheiding kan een groot verschil maken.

Scheidingsproces

Een scheidingsproces tussen twee mensen is altijd beladen en vol emoties. Wanneer er gekozen is om dit samen met een scheidingsmediator uit Hoogland te doorlopen is er door beide partners besloten om samen op deze manier uit elkaar te gaan. De eerste stap is gezet.

Spijkers met koppen slaan

Nadat er gekozen is voor een echtscheidingsmediator die jullie belangen behartigt is het tijd om door te pakken. Een goede mediator houdt rekening met wensen en emoties, maar zal toch proberen het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een van de grootste zorgen die bij een scheiding naar voren komen zijn de verdeling van inboedel, het huis en de financiën.

Echtscheiding met kinderen

Een echtscheiding met kinderen is ingrijpend en lastig. De rol van de mediator komt hier goed tot zijn recht bij het maken van duidelijke afspraken omtrent ouderschap en alimentatie. Waarschijnlijk hebben jullie samen al nagedacht over hoe jullie dit willen oplossen. Het is erg belangrijk om ook uw kinderen in dit proces te betrekken. Luister naar hun mening, behoeften en wensen. De scheidingsmediator uit Hoogland zal hier een begeleidende rol op zich nemen.

Ouderschapsplan

In een ouderschapsplan worden alle afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de praktische, financiële en opvoedkundige zaken voor uw minderjarige kinderen. Een echtscheidingsmediator heeft veel ervaring met het maken van ouderschapsplannen. Hij of zij helpt u om een plan op te stellen zodat uw kinderen er het beste uitkomen. Het ouderschapsplan is onderdeel van het scheidingsconvenant.

Alimentatie en partneralimentatie

Een ander onderdeel van de mediation is om te kijken of er recht is op alimentatie. De mediator gaat bekijken of er ook kinderalimentatie betaald moet worden door één van de partners. Daarna zal het recht op partneralimentatie bekeken worden door een draagkrachtberekening uit te voeren. Vloeien hier afspraken uit voort dan worden deze in het scheidingsconvenant gezet. Wordt er iets afgesproken over de kinderalimentatie dan komt dat in het ouderschapsplan.

Scheidingsconvenant

De rol die een scheidingsmediator in Hoogland op zich neemt is de begeleiding van de twee partners bij een scheiding. Afspraken die tijdens de mediation betrekking hebben op de kinderen komen in het ouderschapsplan te staan. Alle andere afspraken komen in het scheidingsconvenant. Voorbeelden van onderwerpen waarover afspraken gemaakt kunnen worden zijn: verdelen van inboedel, het huis, geld en recht op alimentatie.

conflict

Gaan u en uw partner uit elkaar?

Een mediator uit Hoogland kan u helpen met de echtscheiding. Bespaar op de kosten en ontvang offertes!

Mediation in de zakelijke wereld

Heeft u een conflict met een collega of werkgever in Hoogland? Bent u ondernemer en heeft u een conflict met een klant, leverancier of zakelijk partner? Dan kan dit van groot belang orde zijn voor de werkmotivatie, bedrijfsvoering of bedrijfsprocessen binnen uw organisatie. Het daarom belangrijk dat u samen met de andere partij het conflict oplost.

Hoe nu verder?

Het hebben van een conflict vergt altijd energie. Energie die u beter had kunnen steken in het winnen van nieuwe klanten, producten verkopen of het werken in uw onderneming an sich. Naast energie gaat er vaak ook veel geld en tijd gemoeid met een zakelijk conflict. Kiezen voor een mediator uit Hoogland is vaak een betere tussenstap dan een kostbare juridische procedure.

Uw zakelijke relatie of klant behouden

Een goede reden om voor mediation te kiezen in een zakelijk geschil is dat u de relatie of klant behoudt. Relaties en klanten vertegenwoordigen een bepaalde waarde in uw bedrijf. Een andere reden om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen is om de reputatie en naam van uw bedrijf in het reine te houden.

Agrarische mediation

Binnen de agrarische sector kunnen de zaken anders gaan dan bij andere bedrijven. Als men binnen de sector advies nodig heeft, werkt het prettig als deze ook de taal spreekt en ervaring heeft met wet- en regelgeving. Met behulp van een agrarische mediator kunt u ook profiteren van de vele voordelen van mediation. Conflicten kunnen sneller, effectiever en goedkoper worden opgelost als de partijen samen aan tafel zitten. De agrarische mediator begeleidt het gesprek en samen wordt naar de oplossing gezocht die het meest gunstige is voor de betrokken partijen.

zakelijk conflict

Enkele voorbeelden waarbij agrarische mediation van toepassing zou kunnen zijn: een geschil tussen een agrarisch ondernemer en een leverancier, waarbij de samenwerking toch voortzet dient te worden in belang van het bedrijf; een samenwerking binnen het familiebedrijf die niet goed verloopt; een verschil van inzicht bij de overdracht van het bedrijf; vennoten een verschillende toekomstvisie hebben; vennoten hun samenwerking op een passende manier willen beëindigen; familieleden er niet uitkomen ingeval van een verdeling van een erfenis of er bezwaar wordt gemaakt door buurtbewoners op uw aanvraag voor een uitbreidingsvergunning.

Voorbeelden van zakelijke conflicten:

 • Conflict tussen werknemers
 • Meningsverschil werkgever en werknemer
 • Problemen met ziekteverzuim
 • Ontslag
 • Problemen bij bedrijfsovername of fusie

Nog meer voorbeelden van zakelijke conflicten:

 • Conflicten door een samenwerking tussen bedrijven
 • Ruzie over een zakelijke overeenkomst
 • Betalingsproblemen met klanten
 • Zakelijk conflict met een leverancier
 • Conflicten tussen de eigenaren van een bedrijf

Overige conflicten waar een mediator de juiste keus is

Naast familiaire en zakelijke conflicten, zijn er natuurlijk meer situaties denkbaar waarbij mensen een conflict hebben en er zelf niet meer uit kunnen komen. Bij de meeste conflicten is er sprake van tegengestelde standpunten en belangen. Bovendien zitten ego’s vaak in de weg of is men bang voor gezichtsverlies. Regelmatig is de oorzaak niet eens meer duidelijk. En doordat de onderlinge communicatie muurvast is komen te zitten, is het probleem groter dan ooit geworden. Een mediator uit Hoogland biedt in deze situaties weer mogelijkheden om tot elkaar te komen.

Tijdens het mediationgesprek gaat de mediator samen met jullie op zoek naar de oorzaak, de kern van het conflict. Ieder mag zijn standpunten, belangen en emoties op tafel leggen. Door weer naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te komen, kan ook het respect voor elkaars meningen, opvattingen en gevoelens weer herstellen. Met een mediator als gespreksleider kunnen jullie samen naar een oplossing zoeken die acceptabel is voor ieder.

Voorbeelden:

 • Conflict met buren over overhangende takken
 • Geschil over de erfafscheiding
 • Multicultureel conflict
 • Conflicten met een onderwijsinstelling of docent
 • Geschil met een verhuurder

Nog meer voorbeelden:

 • Conflict door geluidsoverlast
 • Conflicten binnen de kerkgemeenschap
 • Problemen met de Belastingdienst
 • Geschil met andere overheidsinstellingen
 • Geschil door adoptie m.b.t. erkenning
burenconflict Hoogland

Geschil met de aannemer?

Kies voor een bouwmediator!

Heeft u een geschil met een aannemer? Dan is het verstandig om voor bouwmediation te kiezen. Een bouwmediator heeft vaak geruime ervaring in de bouwsector en kennis van de regel- en wetgeving die op het moment speelt. Wanneer u een huis laat bouwen door een aannemer kan er al snel een geschil ontstaan. De aannemer of architect kan een fout hebben gemaakt die leidt tot een escalatie en conflict waardoor de bouw van uw huis stilligt. Toch heeft u die partij nodig om de bouw af te maken, wat nu?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om een bouwmediator in te schakelen om de relatie tussen beide partijen goed te houden en het conflict op te lossen. In het kort zijn de voordelen van bouwmediation in Hoogland: het voorkomen van conflict escalatie, werkt sneller dan een juridische procedure, voordeliger en het is een oplossing die duurzaam is. De vertrouwensband blijft behouden en men kan op een goede voet met elkaar verder.

Burenconflict in Hoogland

Wordt uw woongenot aangetast door problemen met uw buren? Daar kunt u veel last van hebben. U probeert uw buren te ontwijken of gaat juist de strijd aan. Door de irritaties te uiten en naar elkaar te luisteren, kan er begrip ontstaan voor elkaars situatie en belangen. Zo komt er ruimte om te zoeken naar oplossingen. Ik ga graag met u beiden in gesprek om uw woonplezier weer terug te brengen.

Wanneer spreken we van een burenconflict?

Ruzie met de buren kan enorm lastig zijn. Vaak gaat het om zaken die klein begonnen en uiteindelijk buiten proportioneel zijn geëscaleerd. Zeer vervelend en als u het niet adequaat aanpakt, dan kan het zelfs inbreuk hebben op uw leef- en woongenot.

Zodra u merkt dat u geen beleefdheidsformaliteiten kunt opbrengen of dat uw irritatieniveau stijgt zodra u uw buren ziet of hoort, dan kunt u spreken van een burenconflict. Deze signalen zijn typerend voor een burenruzie. Laat u vanuit dit punt de onmin groeien? Dan kunt u zomaar in een langlopend en/of zeer slopend traject terecht komen.

Waarover ontstaat een burenruzie?

Een burenruzie begint vaak met iets kleins. Een overlast, een inbreuk, een ergernis die uiteindelijk uitgroeit tot een frustratie. De frustratie brengt een scala van negatieve gevoelens met zich mee en voordat u weet lijkt er geen constructief, probleemoplossend gesprek meer mogelijk.

Bomen of overhangende takken

Zodra de boom van de buren over uw hek of schutting hangt, dan mag u deze verwijderen. U kunt echter ook vragen aan uw buren om samen tot een oplossing te komen. Hiermee voorkomt u dat uw buren voor een voldongen feit worden gesteld en geeft u hen het gevoel dat zij kunnen meebeslissen.

Geur- en geluidsoverlast

Bij overlast op het gebied van geluid of geur is het verstandig om bewijs te verzamelen. Nodig onpartijdige mensen uit om getuige te zijn van de overlast en documenteer dit. Kunt u nog met uw buren communiceren? Maak hen dan ook getuige van de overlast en kom samen tot een oplossing. Lukt dit niet, dan komt documentatie van de hinder goed van pas bij eventuele vervolgstappen.

Conflict over de erfgrens

De erfgrens kunt u opvragen bij het Kadaster. Dit is aldaar officieel vastgelegd en dit geldt voor u en voor uw buren. Wilt u iets op deze erfgrens plaatsen of verwijderen? Wendt u zich dan tot het Kadaster. Zij kunnen u vaak een stuk op weg helpen.

Schuttingen, heggen en andere erfafscheidingen

Is er wel overeenstemming over de erfgrens maar wilt u hier een afscheiding maken? Dan is het fijn als u dit samen met uw buren kunt aanpakken. Lukt dit niet, dan is het verstandig om hen schriftelijk op de hoogte te brengen van uw plannen met een termijn waarop zij kunnen reageren. Zo houdt u overzicht en bewijs van uw inspanningen en communicatie. Mocht de situatie onverhoopt escaleren, dan hebt u een compleet dossier achter de hand.

Recht van overpad

Als er voor uw buren geen andere weg is om bij hun woning te komen dan over uw grond lopen, dan dient u uw buren het recht van overpad te verlenen. Uiteraard hebt u dit recht ook als de situatie andersom is. Hebt u hier echt veel hinder van of maken uw buren het voor u onmogelijk om van dit recht gebruik te maken? Schrijf hen aan en noteer eventuele afspraken en/of contactmomenten hierover. Zo maakt u een dossier op en staat u sterker op het moment dat een gang naar het kantongerecht onvermijdelijk wordt.

Privacy in het geding

Zodra u camera’s ophangt om uw woning en de directe omgeving te beveiligen, dan dient u er zeker van te zijn dat het beeld beperkt blijft tot uw ruimtes. Zodra de tuin, woning of oprit van de buren in beeld staan dan kunnen zij een beroep doen op hun privacy. Er zijn mogelijkheden waarmee u uw beveiligingscamera’s kunt voorzien van een “privacy mask”. Hiermee kunt u beelden die niet bij uw terrein horen afschermen. U kunt uiteraard ook met uw buren in overeenstemming komen over de invalshoek van de camera’s.

Pestgedrag

Hebt u de indruk dat uw buren u pesten dan kunt u hiervan aangifte doen. Helaas heeft dit vaak een tegengesteld effect en dit kan ertoe leiden dat het gedrag verergert. Een constructief gesprek met een neutrale bemiddelaar kan wellicht een meer gewenst resultaat opleveren. Een dergelijk gesprek kan het beste schriftelijk worden aangekondigd zodat er een goede voorbereiding kan plaatsvinden.

Overlast van huisdieren

Blaffende honden, zingende katten of ander overlast van huisdieren is natuurlijk vervelend. Realiseer u dat het baasje van het huisdier de overlast meestal ook niet in de hand heeft en dat hij/zij zich wellicht net zo machteloos voelt. Misschien kunt u samen opzoek gaan naar een oplossing voor de overlast.

Mediation kan stress en frustratie wegnemen

In alle mogelijke situaties kunt u ervoor kiezen om de confrontatie aan te gaan zonder empathie te tonen. Een dergelijke strijdlustige houding zal niet vaak tot een minnelijke schikking leiden. Als er nog enigszins ruimte is voor een open gesprek, schakel dan een mediator in. Een neutraal persoon die goed in staat is om beide partijen aan te horen en te zoeken naar de gulden middenweg.

Werkwijze bij burenconflicten:

 • In een gesprek worden irritaties geuit en komen achterliggende problemen aan de orde
 • Door naar elkaar te luisteren, ontstaat begrip voor elkaars standpunten
 • De mediator stelt de juiste vragen zodat uw wederzijdse belangen duidelijk worden
 • Nu komt er ruimte voor het zoeken naar oplossingen

Kies voor een duurzame oplossing!

Heeft u een conflict en zoekt u een goede en duurzame oplossing? Schakel een mediator in zodat de relatie behouden blijft.

Conflict met de overheid? Mediation kan uitkomst bieden!

Niet alleen op de werkvloer of bij een scheiding kan een mediator uitkomst bieden. Ook bij een conflict met de overheid kan mediation de oplossing zijn. Het vinden van een gezamenlijke oplossing van het conflict en de besparing voor u en de overheid van de kosten van een procedure zijn de grootste voordelen om voor deze vorm van conflictbemiddeling te kiezen. Een andere reden om voor mediation te kiezen is dat de burger zich gezien en gehoord voelt door de overheid en niet als een nummer behandeld wordt. De overheidsinstantie ziet de mens achter het conflict. Het verbetert het gevoel van vertrouwen in elkaar.

Wat gaat een mediator u kosten?

De kosten van een mediator zijn afhankelijk van verschillende factoren. Elke mediator mag zijn eigen uurtarief bepalen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand geven ze de informatie dat een mediator gemiddeld €180,- per uur kost inclusief BTW. Vaak zitten de tijd voor voorbereiding en verslaglegging berekend in het uurtarief, maar het is altijd verstandig dit even na te vragen. Voor er wordt aangevangen met de mediation is er een intakegesprek. De kosten voor een intakegesprek liggen vaak iets lager, een instaptarief van €75,- per partij schijnt gemiddeld te zijn.

Het uurtarief van een mediator wordt in principe gedeeld door de verschillende partijen. Bij arbeidsmediation wordt hier nog wel eens van afgeweken omdat de werkgever vaak de kosten draagt.

Er kan ook sprake zijn van aanvullende kosten. De meeste mediators beschikken over een eigen spreekruimte in Hoogland. Wilt u elders afspreken? Dan komen deze kosten voor uw rekening.

Gemiddelde duur mediationgesprek

Zoals we al eerder aangaven in de tekst duren mediationgesprekken gemiddeld tussen de 2 en 10 uur op. Als we uitgaan van een gemiddeld uurtarief van €180,-dan liggen de kosten tussen €360,- en €1.800,-.

Twee belangrijke dingen om te weten over de kosten zijn:

 • In de praktijk is het goedkoper een conflict op te lossen via een mediator dan een juridische procedure.
 • Wanneer een mediation mislukt moeten de gemaakte kosten wel aan de mediator betaald worden.
mediation Hoogland

Mediation te duur?

Wilt u graag een mediator in Hoogland inschakelen, maar schrikt u van de prijs? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen alvorens de Raad de door de mediator aangevraagde bijdrage (toevoeging) wil honoreren. Zo is er de inhoudelijke voorwaarde dat uw reden voor een gesubsidieerde mediation goed en nodig moet zijn. Daarnaast wordt er ook gekeken naar uw inkomen en de hoogte van uw vermogen. Zo mag u niet te veel verdienen en vervalt het recht op gesubsidieerde meditation als uw verzamelinkomen meer dan €26.900,- (alleenstaand) of €38.000,- (gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig kind) is. De minimale bijdrage die u betaalt is €53,-. De mediator uit Hoogland kan exact voor u uitzoeken waar u wel en niet recht op heeft.

Vergoeding bij rechtsbijstandsverzekering

Het hangt van uw verzekeraar af of u in aanmerking komt voor de vergoeding van de mediation in Hoogland.

Pre Mediation: wanneer u het conflict voor wilt zijn

Soms voelt u het al aankomen: als we nu niets doen, dan loopt de situatie uit de hand en raken we alleen maar verder van elkaar verwijderd. Met Pre mediation gaat u onder begeleiding van een mediator in gesprek over onderwerpen die gevoelig liggen. Een mediator uit Hoogland heeft een onpartijdige rol waardoor mediationgesprekken vaak verhelderend en oplossingsgericht zijn. Dit voorkomt diepgaande conflicten en houdt de relatie open en respectvol.

Werkwijze Pre mediation:

 • Bespreken welke onderwerpen gevoelig liggen
 • Bekijken wat uw belangen hierin zijn
 • Gezamenlijk bepalen welke belangen overeenkomen
 • Meerdere oplossingen bedenken voor de verschillen in belangen
 • Samen overleggen en uitzoeken welke oplossingen haalbaar en uitvoerbaar zijn
 • Indien gewenst kunnen de hieruit voortvloeiende afspraken vast worden gelegd in een overeenkomst

Pre mediation is geschikt voor:

 • Samenwerkende bedrijven en organisaties
 • Compagnons en fusiepartners
 • Leveranciers en klanten
 • Collega’s en afdelingsmedewerkers
 • Vrienden, buren en familie

Hoe effectief is mediation?

Hoe effectief is mediation? Nu de populariteit van mediation in Nederland snel toeneemt, is het belangrijk om te weten of deze vorm van conflictbemiddeling ook echt helpt. Heeft het zin om een mediator in te schakelen?

Hulp bij een ouderschapsplan

De meeste mensen die een bemiddelaar in Hoogland benaderen, doen dit om te voorkomen dat een conflict hoog oploopt, zich voortsleept of eindigt in een lange en dure gang naar de rechter. In Nederland is bemiddeling bij echtscheiding inmiddels heel gebruikelijk. Meer dan de helft van de mediations in Nederland zijn familie- of echtscheidingsmediations. Als er kinderen in het geding zijn, vinden ex-geliefden het belangrijk om tot een ouderschapsplan te komen dat door alle partijen wordt gedragen.

mediators Hoogland

Beter nagekomen ouderschapsplannen

Uit de cijfers blijkt dat mediation bij familie- of echtscheidingen zeker zinvol is. Ouderschapsplannen die met behulp van een mediator zijn overeengekomen, worden door meer dan 70 procent van de ouders nagekomen. Ter vergelijking: bij de ouderschapsplannen die door de rechter zijn opgelegd, is dit slechts 25 procent. Uit een literatuuronderzoek (naar voornamelijk Amerikaanse zaken) uit 2002 blijkt ook dat de partijen vaker tevreden zijn over de uitkomst als er een bemiddelaar is ingeschakeld. Ze zijn minder bezig met wie er heeft ‘gewonnen’ dan de mensen die een gerechtelijke procedure hebben gevolgd.

Laat het gesprek over de erfenis in Hoogland niet ontsporen

Ruzies rondom erfenissen zijn een andere reden om een mediator in te schakelen. Een rouwperiode is vanzelfsprekend verdrietig, maar helaas laat het bovendien vaak een bittere nasmaak na, vanwege een conflict over de nalatenschap. In erfeniskwesties lopen de emoties snel hoog op. Het kan helpen om een onafhankelijke deskundige in te schakelen, die weet hoe hij of zij het gesprek in goede banen leidt en die emoties weet te kanaliseren.

Arbeidsconflict? Los het samen op

Mediators werken niet alleen in opdracht van families. Zo’n tien procent van de aanvragen betreft zakelijke mediation. Een werkgever die in een arbeidsconflict terecht raakt, kan proberen om tot een schikking te komen met de werknemer in kwestie. Een professionele bemiddeling kan een gang naar de rechter vaak voorkomen. Een rapport van de Universiteit Utrecht uit 2018 stelt vast dat het merendeel van de bedrijven en advocaten die een mediator inschakelde, daar tevreden over is, veel meer dan over een gang naar de rechter.

Laat de rechtbank erbuiten

De Nederlandse rechtbank heeft het druk. Zaken die door anderen worden afgehandeld, zijn dan ook welkom. Het inschakelen van mediators in Hoogland wordt actief aangemoedigd, omdat het sneller en goedkoper is en de druk van de rechtbank verlicht. Onder meer strafzaken, burengeschillen, letselzaken en betalingsachterstanden kunnen met behulp van een mediator worden opgelost. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat in dergelijke zaken vaker een akkoord wordt bereikt als er mediation wordt ingezet.

Kiezen voor een mediator aangesloten bij een (kwaliteits)register

Wist u dat een mediator geen beschermd beroep is? Iedereen mag zich dus een mediator noemen. Er zijn verschillende manieren waarop u erachter kan komen of een bemiddelaar zijn of haar vak goed verstaat. Als eerste kijkt u of de professional ervaring heeft in het gebied waarin uw conflict zich afspeelt. Sommige mediators hebben zich gespecialiseerd in bijvoorbeeld scheidingsmediation, zakelijke mediation of arbeidsmediation. Daarnaast kunt u kijken of de mediator is aangesloten bij een (kwaliteits)register. Een mediator kan alleen ingeschreven worden bij een register als hij voldoet aan bepaalde eisen. Zoals het halen van toetsen en regelmatige bijscholing. De overheid is momenteel aan het onderzoeken of zij het beroep mediator een beschermde titel kunnen maken. Wij hebben hieronder een overzicht gemaakt van enkele registers.

NMv

De Nederlandse Mediatorvereniging is de grootste beroepsvereniging voor mediators. Voor een mediator zich hierbij kan inschrijven moet hij een geaccrediteerde mediationopleiding hebben gehaald. De vereniging heeft tot doel mediation meer bekendheid te geven en in te zetten bij elk conflict, in plaats van procederen. Ze willen de titel mediator helpen beschermen en tegelijk de mediator professionaliseren.

MfN

MfN, oftwel Mediator Federatie Nederland is het grootste Nederlandse register voor mediators. Voordat een mediator zich hier mag inschrijven moet hij een erkende basisopleiding hebben gevolgd. Daarnaast wordt verwacht dat de mediator zich bij blijft scholen. Wanneer u werkt met een MfN mediator bent u verzekerd van kwaliteit.

High Trust – Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is de organisatie voor advocaten er mediators om burgers te helpen met rechtsbijstand.  High Trust is een manier van werken voor de mediator, het verminderd de administratieve rompslomp.  Met High Trust wil de Raad voor Rechtsbijstand de nadruk leggen op begrip, transparantie en vertrouwen. Wanneer een mediator zich inschrijft bij de Raad voor Rechtsbijstand, kan hij gesubsidieerde rechtsbijstand gegeven geven. Na inschrijving kan hij daar ook scholingsbijeenkomsten volgen.

RFEA

RFEA (Register Financieel Echtscheidingsadviseur) is de opleiding voor mediators die hun kennis en kunde voor het begeleiden van echtscheidingen willen vergroten en verstevigen. Hier wordt geleerd hoe je op humane en toch efficiënte wijze de scheidende partijen het beste kan begeleiden. Van de emotionele achtbaan tot het financiële plaatje. De opleiding duikt vooral in het juridische deel van de scheiding.

ADR

ADR is een afkorting voor Alternative Dispute Resolution. Het is een instituut waar de mediator postacademische opleidingen kan volgen. Ook worden er trainingen en masterclasses aangeboden. De opleidingen zijn geaccrediteerd en dus erkend. De mediator die hier naar toe gaat, en papieren heeft van het ADR instituut, laat zien dat hij actief bezig is met goede scholing, om up to date te blijven en zijn kunde te vergroten.

Vergelijk offertes en bespaar geld

Hoe werkt onze website?

Via onze website kan u snel en eenvoudig meerdere prijsopgaven van mediators ontvangen. Door het contactformulier in te vullen kan u tot wel 40% besparen op de kosten van een mediator. Na het invullen ontvangt u meerdere offertes van verschillende mediators. Vergelijk deze op prijs en aanbod en kies voor de mediator die het beste bij u past.

Wij gaan veilig met uw gegevens om en u krijgt alleen contact met betrouwbare professionals.

Vul uw wensen in

Vul uw gegevens in en geef een duidelijke omschrijving van het conflict.

Ontvang offertes

Aan de hand van het conflict en uw behoeftes ontvangt u meerdere  offertes.

Bespaar tot 40%

Kies uit de voorstellen de mediator die het beste aansluit bij uw wensen en bespaar geld.

Vul het contactformulier in:

De voordelen op een rij:

Gratis en vrijblijvend

De offerteaanvraag is geheel gratis en vrijblijvend. U zit dus nergens aan vast.

Een mediator die bij u past

U ontvangt meerdere offertes en heeft dus voldoende keus om de mediator te vinden die bij u past.

Tot 40% besparen op de prijs

U ontvangt meerdere prijsopgaven van mediators die graag u willen helpen. De mediators zijn zich bewust van de concurrentie en zetten een scherpe prijs neer. Het vergelijken van de prijzen levert tot wel 40% besparing op t.a.v. de prijs.

Lees onze artikelen over mediation